Lietuviškos Joninės GlazgeLietuva Skaito

Lietuviškos Joninės Glazge

Lietuviškos Joninės Poloko gamtos parke

Lietuva Skaito

Lietuvių asociacija Škotijoje surengė “Lietuva skaito” akciją Glazgo moteru bibliotekoje 

Susikūrimas

Kaip kūrėsi LISA

Kaip kūrėsi LISA

LISA - Lithuanians In Scotland  Association - Lietuvių Škotijoje Asociacija  

 

Škotijos Labdaros organizacija West of Scotland Regional Equality Council (WSREC), kurios  vadovas  yra Mohammed Razaq, 2012 metais pradėjo vykdyti  “Geros bendruomenių kaiminystės” projektą  (Good Community Relationship project), kuris vykdomas iki šiol ir kuriam vadovauja  Joanna Kieran.

 

Šios institucijos veikla yra nukreipta į imigrantų,  tautinių mažumų  iš  Rytų ir Centrinės Europos  įtraukimą  į Škotijos ir Jungtinės Karalystės  socialinį gyvenimą. Tai kaip tiltas, kviečiantis jungtis ir leidžiantis rodyti įniciatyvą visomis prasmėmis.

Po “Geros bendruomenių kaiminystės” projekto  (Good Community Relationship project) vėliava yra susibūrę lenkų, lietuvių, rumunų, vengrų, rusų kilmės konsultantai,  kurie teikia  nemokamas konsultacijas socialiniais klausimais imigrantams iš Rytų Europos. 

Lietuvė konsultantė Jūratė Piepolytė yra gerai žinoma Glasgow ir kitų Vakarų Škotijos miestų lietuviams, kurie kreipiasi į ją pagalbos telefonu, internetu ar tiesiog atvyksta į WSREC biurą, kai reikia išsiaiškinti painius dalykus, susijusius su gyvenimu Škotijoje – mokesčiais, buto nuoma, lengvatomis, pašalpomis, diskriminacija darbe ir pan.

2013 m. spalio mėnesį Jūratei pradėjo talkininkauti savanorė Ramutė Lagunavičiūtė.  WSREC kartu su Meryhill and Possilpark Citizens Advice Bureau surengtas seminaras apie socialinio aprūpinimo reformą JK (Welfare Reform in UK), kurį į Lietuvių kalbą vertė Ramutė, sulaukė gausaus lietuvių klausytojų būrio. Po renginio įvykdyta apklausa parodė, kad lietuviai nori suprasti valstybės, kurioje jie šiandien gyvena, socialinę politiką ir vykdomus pokyčius, nori integruotis, tačiau nori ir bendrauti tarpusavyje. Taip, vystant “Geros bendruomenių kaiminystės” projektą, (Good Community Relationship Project) gimė mintis burti Lietuvių bendruomenę, steigti Lietuvių Škotijoje organizaciją.

WSREC suteikė nemokamas patalpas bendruomenės susirinkimams, kurie nuo nedrąsios saujelės išaugo į gana gausų lietuviškų šeimų būrį. Į visus bendruomenės susirinkimus buvo kviečiama atvykti šeimomis, vaikai galėdavo žaisti, kol jų tėveliai bendraudavo prie kavos ir užkandžių, maloniai suteiktų WSREC.

Buvo pareikštos idėjos kurti savaitgalinę lietuvišką mokyklėlę, lietuviškų knygų biblioteką, kartu švęsti lietuviškas tradicines šventes, keliauti, sportuoti ir t.t.

Ramutei tapus kuriamos Lietuvių bendruomenės lydere, buvo suplanuoti keli reikšmingi  renginiai Lietuvių bendruomenei Škotijoje. Vienas iš jų – 2014m. vasario mėn. popietė “Saugi bendruomenė”, kur Škotijos policijos atstovai, organizacijos “Saugi Glasgow bendruomenė”, “Parama aukoms”, “Glasgow parama moterims” teikė įvairiapusišką informaciją apie tai, kaip sukurti saugia aplinką, kaip apsisaugoti ar kur kreiptis iškilus grėsmei. Minėtų organizacijų atstovai demonstravo informacinius stendus, atsakinėjo į klausimus, dalino informacinius lankstinukus, reklaminę medžiagą.

2014 m. balandžio mėnesį pagausėjusi Lietuvių bendruomenė rinkosi švęsti Velykų į senąjį, kažkada garsų Škotijos Lietuvių kultūrinį ir socialinį "The Scottish Lithuanian Cultural Recreational and Social Club" klubą Bellshill’e, kuris buvo įkurtas 1950-aisiais pirmąjai pokario imigrantų iš Lietuvos bangai apsistojus tose apylinkėse. Šventės metu teko pabendaruti su klubo vice-pirmininku p. Joe Harris, buvo sutarta, kad klubas leis Lietuvių bendruomenei naudotis klubo patalpomis nemokamai įvairių renginių, švenčių metu, kad bus ieškoma bendrų sąlyčio taškų su išlikusiais pirmosios pokario Lietuvių imigrantų bangos Škotijoje atstovais ar jų palikuonimis Bellshill’o apylinkėse.

2014 m. gegužės mėnesį buvo sukurtas, išverstas į lietuvių kalbą ir Youtube patalpintas video filmukas apie taip vadinamąjį “Miegamojo mokestį” (Bedroom Tax) Jungtinėje Karalystėje.

2014 m. gegužės 9-ąją  besikurianti Lietuvių Škotijoje bendruomenė buvo atstovauta Europos Dienose Glasgow mieste, WSREC stende, kur informaciniai lankstinukai apie imigrantų iš Rytų Eurpos indėlį į JK ekonomiką buvo graibstyte išgraibstyti.(Beje, lankstinukai apie Lietuvą akimirksniu ištirpo taip pat)

Tarp šių renginių Lietuvių bendruomenė rinkdavosi kartą  per mėnesį WSREC patalpose, buvo mokomi teorinių dalykų apie organizacijos kūrimą, diskutavo apie būsimos Lietuvių Škotijoje organizacijos tikslus ir veiklos gaires, kūrė įstatus, svarstė kandidatų į valdybą bei tarybą kandidatūras.

2014 m. birželį aktyviausieji bendruomenės nariai pasiūlė savo kandidatūras tapti bendruomenės komiteto nariais, buvo paskelbtas konkursas Lietuvių bendruomenės Škotijoje pavadinimui ir nubalsuota už LISA – Lithuanians in Scotland Association – Lietuvių Škotijoje asociacijos pavadinimą.

2014 m. rugpjūčio 23 dieną įvyko LISA steigiamasis generalinis susirinkimas, kuriame vienbalsiai valdybos pirmininku buvo išrinktas Robertas Adomaitis, pirmininko pavaduotoja – Ramutė Lagunavičiūtė. Kiti valdybos nariai: Jūratė Piepolytė, Loreta Puišienė, Daina Bytautienė ir Ainaras Refbergs.

Išrinktoji LISA valdyba vieningai balsavo priimdami asociacijos įstatus, kuriuose pagrindiniai tikslai yra suburti Lietuvius, gyvenančius Škotijoje, mažinti atskirtį, teikti informaciją bei pagalbą, išlaikyti Lietuvių kalbą, kultūrą, tautines tradicijas bei papročius, integruotis į Škotijos visuomeninį gyvenimą, susipažįstant su šalies kultūra, tradicijomis ir papročiais, užmegzti ir palaikyti ryšius su kitomis Lietuvių organizacijomis Jungtinėje Karalystėje, Europoje ir visame pasaulyje bei dalintis gerąja patirtimi.

Šiuo metu mūsų asociaciją yra pakviesta tapti WSREC asocijuotąja nare.  Mūsų jaunai asociacijai yra parodytas didelis pasitikėjimas o taip pat  tai mūsų pripažinimas ir garbė –  stebėti, mokytis, siekti savo tikslų neatitrūkus nuo realios aplinkos,  dalyvauti didelės organizacijos, o taip pat ir Škotijos  gyvenime.

                                                                               aut. Ramute Lagunavičiūtė

Renginių kalendorius

Skelbimai

Lietuviška Mokykla 'Skruzdėliukas'

 

Lietuviška mokykla esanti Edinburge laukia vaikų nuo 5,5 iki 12 metų.

Išsamesnė informacija

Facebook 

https://www.facebook.com/Lietuvi%C5%A1ka-Mokykla-Skruzd%C4%97liukas-1008402882544706/timeline

arbe elektroniniu paštu 

lietuva.edinburge@gmail.com

Rėmėjai

Rėmėjai

Internetinio puslapio kūrimas ir palaikymas

 

Esame labai dėkingi UAB "Informacijos linija" ir jų komandai už tai, kad sutiko mus paremti sukuriant LISA internetinį puslapį http://www.lt-scotland.co.uk

www.proweb.lt

Interneto svetainių kūrimas seo paslaugos optimizavimas

Informacijos linija, UAB

 

       

             

X